Yoga för gravida är ett fantastiskt redskap. Inte bara som stöd och befrämjande av de
naturliga förändringarna under graviditeten utan också för förlossningen. Med hjälp
av andningen, koncentrationen och avslappningen blir förlossningen smidigare för både
kvinnan och barnet.